Vision

Gepubliceerd op 30 december 2022 om 15:47

Naar aanleiding van mijn coachsessie van gister ontstaat een beeld. Een beeld waarin dingen samen vallen. Hoe het buitenleven samen valt met het zorgen voor elkaar en het leven samen met neurodivergente mensen. Mijn dieren om me heen, de paarden, de katten, kippen , moestuin, buiten….

De vraag is me vaker gesteld of ik niet degene zou zijn die dit op kan zetten. Ik kreeg het beeld niet rond. Want het bevatte ook zwaarte. Zwaarte van de regelgeving die blijkbaar elk initiatief dat gedragen wordt door hartenkracht in plaats van ziekte en problemen, niet lijkt te dragen.Het is gek zoals in dit land zoveel geld wordt uitgegeven aan problematiek en overleven in plaats van aan de kracht die mensen tot leven brengt en de kern is van een bezielde wereld. Ik kom heel veel bezielde mensen tegen. Tegen gehouden door een systeem waar regels de overhand hebben. Regels die voortgekomen zijn uit een gezondheidszorg en hulpverlening die controle uitoefent over medemensen die door hun anders zijn vragen stellen aan de maatschappij zoals die nu in elkaar zit. Vroeger waren het patiënten. Een woord dat nog een zekere charme heeft: een staat waar geduld gevraagd wordt met uitzicht op verbetering. Tegenwoordig worden ze cliënten genoemd. Want er wordt geld verdiend waarbij er ’service’ geboden wordt. Hierin voorbijgaand aan het feit dat dat mensen niet om een service maar om een leven vragen. Een leven dat overleven op de achtergrond plaatst. Die service wordt gefinancierd. De geldverstrekker bepaalt hoe de gelden worden ingezet. Organisaties die de service verlenen zijn afhankelijk van dit geld.Afhankelijkheid haalt niet het beste in mensen boven.

Wat als geld een stuwende kracht is in plaats van een machtsmiddel dat afhankelijkheid stimuleert? Wat als geld wordt ingezet om verbinding te creëren in plaats van onderscheid?

Tegen over de zwaarte staat de lichtheid van mijn Coaching werk. Het is bizar hoe het leven van mensen wordt opgelicht op het moment dat zij bereid zijn er hun licht over te laten schijnen. “Licht” is een bijzonder woord. Hoe het zich onderscheidt van donker maar ook van zwaarte. Het geeft lucht, ruimte, maakt beweging mogelijk. Het geeft richting aan verlangen dat geleefd wil worden.Ik zie de Coaching die ik geef als een reis. Je komt er anders van terug. En dat is ook hoe ik naar de prijzen kijk die in de coaching wereld worden gevraagd. Ze kunnen aanzienlijk zijn. Maar er tegenover staat een cadeau dat levensveranderend is.Coachen geven, geeft mezelf een bak energie omdat ik steeds met mijn neus gedrukt wordt op wat er allemaal mogelijk is.Toch, tot nu toe haperde het steeds.

En nu lijkt het toch op zijn plaats te vallen: ik wil geld verdienen met iets wat me makkelijk afgaat vanuit het hart en dit geld ook oprecht ontvangen, én ik wil iets moois in de wereld neer zetten wat wellicht niet makkelijk is maar mijn hart zoveel sneller doet kloppen omdat ik voel dat daar zoveel meer mogelijk is. Waarin geld de stuwende en dragende kracht mag zijn.

Die twee naast elkaar, ik heb gister slechts een glimp gezien, zou een mooi huwelijk zijn.

Iedereen die zich geroepen voelt of ideeën heeft, hoe bovenstaande vorm te geven vanuit hartenkracht, samenwerking en geld als onderliggende stuwende kracht, nodig ik gaarne uit contact op te nemen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.